Организација

Председник суда

Биљана Чолић Трајковић

 

Секретар суда (локал 320)

Ивана Трифуновић

 

Управитељ (локал 320)

Павлов Милена

 

Референт овере (локал 317)

Стефановић Игор

 

Експедиција поште (локал 316)

Бађевић Никола

 

Рачуноводство (локал 313)

Наташа Симић

 

Правосудна стража (локал 303)

Братислав Грујичић

 

Кривична писарница (локал 314)

Парнична писарница (локал 333)

Ванпарнична писарница (локал 315)

Извршна писарница (локал 316)

Архива (локал 356)

Рачуноводство (локал 313)

Позивари (локал 320 -  радним даном од 7.30 до 8.00)

Информатичка служба (локал 325)

 

Република Србија

Основни суд у Зајечару