Битне информације

Text Box: Приступ суду

Text Box:  МЕРЕ ЗАШТИТЕ
 - Забрана уношења оружја
 - Прописан начин одевања
 - Обавезна провера од стране правосудне страже
 Непријављивање забрањених предмета у згради суда има за последицу трајно одузимање.

Република Србија

Основни суд у Зајечару

 

Документација

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИК ЗА 2023.годину

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДСКОГ ОСОБЉА ЗА 2023.годину

 

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИК ЗА 2022.годину

 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДСКОГ ОСОБЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА И СУДИЈСКИХ ПОМОЋНИКА У 2021.ГОДИНИ.

РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДСКОГ ОСОБЉА У 2021.ГОДИНИ

 

ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Измена годишњег распореда послова (судије)

Измена годишњег распореда послова (запослени)

Програм решавања старих извршних предмета

Програм решавања старих предмета

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама

 

Медијатори.doc

Питања и одговори везани за медијацију

 

Регистар посредника.doc

Правилник за јачање етике и личног интегритета запослених

Листа кандидата за избор судијских приправника (27.6.2018.г.)

Интерни конкурс за два записничира - август 2019. године

 

Образац “ПРЕДЛОГ ЗА ПОРАВНАЊЕ”

 

Образац “ПРИТУЖБА

 

Извештај о раду по поднетим притужбама 01.01.2016.-31.12.2016.

Извештај о раду по поднетим притужбама 01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај о раду по поднетим притужбама 01.01.2016.-31.12.2018.

Извештај о раду по поднетим притужбама 01.01.2019.-31.12.2019.

 

Извештај о раду по поднетим притужбама 01.01.2020.-31.12.2020.

Поштовани,

адвокате можете пронаћи на следећој интернет адреси: Адвокатска комора Зајечар

Адвокати

Поштовани,

судске вештаке можете пронаћи на интернет страни: Министарство правде Републике Србије

Судски вештаци

Поштовани,

судске тумаче можете пронаћи на интернет адреси: Претрага тумача

Судски тумачи