Јавне набавке...

Јавна набавка 1-15

Република Србија

Основни суд у Зајечару

 

Јавна набавка 2-15

Јавна набавка 3-15

Text Box: ...у 2015. години

Јавна набавка 1-16

Text Box: ...у 2016. години

Јавна набавка 2-16

Јавна набавка 3-16 (угаљ)

Јавна набавка 1-17 (канцеларијски материјал, тонери, штампани материјал)

Text Box: ...у 2017. години

Јавна набавка 2-17 (електрична енергија)

Јавна набавка 3-17 (реновирање тоалета)

Јавна набавка 4-17 (Угаљ)

Јавна набавка 5-17 (Фасада)

Јавна набавка 6-17 (Фасадна столарија)

Text Box: ...у 2018. години

Јавна набавка 1-18 (електрична енергија)

Јавна набавка 2-18 (канцеларијски материјал, тонери, штампани материјал)

Јавна набавка 3-18 (Угаљ)

Text Box: ...у 2019. години

Јавна набавка 1-19 (електрична енергија)

Јавна набавка 2-19 (канцеларијски материјал)

Јавна набавка 3-19 (угаљ)

Јавна набавка 1-20 (канцеларијски материјал)

Text Box: ...у 2020. години

Јавна набавка 2-20 (угаљ)

Набавке на које се закон не примењује...

Набавка (електрична енергија)

Text Box: ...у 2020. години

Набавка (канцеларијски материјал)

Text Box: ...у 2021. години

Набавка (угаљ)

Набавка (средства за хигијену)

Набавка (електрична енергија)

Јавне набавке Основног суда у Зајечару

2022. година

ЈН 1/2022 - електрична енергија

рок: 22.02.2022. статус: завршена

Документа од 12.10.2015.г.

Text Box: Интерна акта у вези јавних набавки...

Набавка (тонери)

Набавка (канцеларијски материјал)

Text Box: ...у 2022. години

Јавне набавке Основног суда у Зајечару

2023. година

Набавке на које се закон не примењује...

Text Box: ...у 2023. години

Набавка (тонери)

Набавка (канцеларијски материјал)